С модерни библиотеки - достойно в Европа
ХVI национална научна конференция
София, 8-9 юни 2006 
Доклади от конференцията