Библиотечната професия през 21 век – промени и предизвикателства
ХVIII национална научна конференция
В. Търново, 19-20 юни 2008
Доклади, меморандум и фотогалерия от конференцията