Библиотеките в епохата на Интернет
Трета международна конференция
София, 8-10 ноември 2000 
 
Повече информация за конференцията можете да намерите на адрес:
http://slim.emporia.edu/globenet/sofia/sofia.htm