Библиотеките, гражданското общество и социалното развитие
Четвърта международна конференция 
София, 14-16 ноември 2002

Повече информация за конференцията можете да намерите на адрес:
http://slim.emporia.edu/globenet/sofia2002/sofia2002.html