Библиотеките, глобализацията и кооперирането
Пета международна конференция
София, 3-5 ноември 2004

Повече информация за конференцията можете да намерите на адрес:
http://slim.emporia.edu/globenet/sofia2004/index.htm