София 2006: Глобализация, дигитализация, достъп и опазване на културното наследство
Шеста международната конференция 
София, 8-10 ноември 2006
 
Повече информация за конференцията можете да намерите на адрес:
http://slim.emporia.edu/globenet/Sofia2006/Index.htm