Общодостъпните библиотеки и предизвикателството на промените
Националната конференция
Благоевград, 30-31 октомври 1997