Обществената отговорност на публичните библиотеки и тяхната роля в демократичното общество
Националната конференция 
Евксиноград, 24-26 септември 2002 
Резолюция от конференцията