Регионални семинари Библиотеката - Обществен информационен център по проект ABLE
Монтана 2006
ноември - декември 2006, Шумен, Гоце Делчев, Монтана, Пловдив, Димитровград, Бургас, Разград и Силистра
 
Цели на семинарите:
- Да бъде представен Проекта за американско-български обмен на библиотечен опит ABLE; 
- Да бъде изложена концепцията за превръщането на българските библиотеки в Обществени информационни центрове;
- Да бъде дадена възможност за участие в дискусии и споделяне на опит.

 

Основни теми на семинарите:
- Проект “Обмен на библиотечен опит: Пътища за сътрудничество. Развитие на обществени информационни услуги”;
- Библиотеката - Обществен информационен център;
- Маркетинг на услугите на ОИЦ;
- Набиране на средства;
- Работа с централните и местните власти; 
- Сътрудничество и програмиране. 

Участниците в семинарите получиха и второто редактирано и допълнено издание на наръчника "Библиотеката - Обществен информационен център: Ръководство за планиране и изграждане". Книгата в .pdf формат може да бъде изтеглена от тук .

Фотогалерия