Проект CELIP
CLIP

Central and Eastern European Licensing Information Platform
(Платформа за лицензионна информация за Централна и Източна Европа)

Материали на проекта, преведени на български: