Център за продължаващо образование на библиотекари

Подкрепен от Фондация “Отворено общество” - София и Регионалната библиотечна програма – Будапеща, 2001

Повече >>