Програма Информационен мениджмънт и библиотечни науки на Американското посолство в България
Специализиция на български библиотекари в САЩ, 2002 
Подкрепена от Държавния департамент на САЩ и неговата Програма за международни посетители