Проект CALIMERA

CalimeraCultural Applications: Local Institutions Mediating Electronic Resource Access, 2005
(Културни приложения: Местните институции- посредници за достъп до електронни ресурси)
www.calimera.org

 

Информация за участието на България в проекта: www.calimera.org/Countries/Bulgaria.aspx

Материали на проекта, преведени на български:   

НАСОКИ НА ПРОЕКТА КАЛИМЕРА  - пълен текст
НАСОКИ НА ПРОЕКТА КАЛИМЕРА  - резюме