Срещи-семинари с регионалните разпространители на информация за Европейския съюз

По проект на Делегацията на Европейската комисия в България, 2005
Възложител на проекта е агенция ПР Поинт-София, която реализира Комуникационната стратегия на Делегацията. Изпълнител е фирма Прайм Консултинг ООД в партньорство със СБИР.

Повече >>