Правна регулация за библиотеките и библиотечно-информационните дейности в България
Подкрепен от Британски съвет - България, 2006
Партньори: Британски съвет – България, СБИР, Министерство на културата, Народна библиотека "Св. Св. Кирил и Методий"

Повече до края на 2008 >>  
 
Законопроектът за обществените бибилотеки е включен в Законодателната програма на Министерския съвет за месец май 2009 г.