Инициатива i2010: Дигитални библиотеки

Цел: Да направи европейските информационни ресурси по-лесни и по-интересни за използване в on-line среда. 

Дигиталните библиотеки са систематизирани колекции от дигитално съдържание, които са публично достъпни. Те могат да съдържат дигитални копия на книги или да бъдат базирани на информация, създадена в дигитална форма. 

СЪОБЩЕНИЕ

Съобщението “i2010: Дигитални библиотеки”, прието от Европейската комисия на 30.09.2005 г., излага визията за тази инициатива и е адресирано основно към въпросите на дигитализацията, on-line достъпа и дигиталното запазване на европейското културното наследство. Съобщението е подкрепено от Работен документ, който осигурява допълнителна информация. повече...