Проект ENTITLE за публичните библиотеки в Европа
ENTITLEEurope’s New Libraries Together in Transversal Learning Environments 
http://www.entitlelll.eu/eng
 
На 5 и 6 февруари 2008 г. в Лондон се проведе първата среща по проекта ENTITLE. 
Целта е да подкрепи и разшири ролята на библиотеките за ученето през целия живот, като изработи насоки и стандарти за библиотеките, осигуряващи условия за неформално учене на всички възрастови групи. Дейностите по проекта се финансират от Изпълнителната агенция на Европейската комисия за образование, аудиовизия и култура. 
Проектът ще се реализира от консорциум, в който влизат общо 12 организациии – библиотечни асоциации, публични библиотеки и неправителствени организации от различни европейски страни. България се представлява от СБИР, който е избран да участва заради успешното разпространение на идеите на предишни проекти за публичните библиотеки. Координатор на проекта е MDR (Management, Development and Research) – Великобритания. 
На първата среща се планираха отделните стъпки на т. н. “работни пакети”:
 
- проучване на равнището на библиотечните услуги в областта на ученето през целия живот
- организиране на национални срещи в 12-те страни с библиотечната общност, законодатели и общественици 
- изработване на насоки и добри практики и превод на езиците на всички страни участници 
- поддържане на динамичен уебсайт, който разпространява добри практики и дава възможност за дискусии
- заключителна среща в Будапеща 

Представянето на България на сайта на проекта: www.entitlelll.eu/eng/Country-Surveys/Bulgaria-ULISO 

На 30 септември 2009 г. в Американския кът на Столична библиотека се проведе семинар на тема „Обществените библиотеки и ролята им в ученето през целия живот” по проекта. 
Покана / Програма / Презентации
 
 Заключителната конференция по проекта ENTITLE на тема "Библиотеки за учене през целия живот" ще се проведе на 16 октомври 2009 г. в Националната библиотека на Унгария в Будапеща. 
Повече информация: http://www.entitlelll.eu/eng/Meetings/Final-Conference