Библиотеката въвежда Европа в моя живот
Проект на СБИР, подкрепен от Представителството на Европейската комисия в България, 2008

В Регионална библиотека „Гео Милев“ – Монтана (13 – 14 февруари), в Регионална библиотека „Стилиян Чилингиров“ – Шумен (21 – 22 февруари) и в НБКМ – София (28 – 29 февруари) се проведоха срещи семинари с широко участие на библиотечната гилдия. Програма на семинара в София

Програмата предвижда представяне на актуална информация за развитието на Европейския съюз – някои акценти на Лисабонския договор, приоритети на комуникационната стратегия на Европейската комисия през 2008 г.; както и представяне на европейските информационни мрежи в България, които имат отношение към конкретни проблеми на хората. Целта на проекта е превръщането на публичните библиотеки в реални и пълноценни средища за актуална, полезна и компетентна информация за българските граждани, като пълноценни граждани на Европейския съюз.  / Повече