Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки
Глобални библиотекиПрограмата е част от инициативата “Глобални библиотеки” на Фондация “Бил и Мелинда Гейтс”
Програмата “Глобални библиотеки - България" стартира през 2008, субсидирана е от Фондация “Бил и Мелинда Гейтс” и съфинансирана от българска страна.
http://www.glbulgaria.bg

  

 

Партньори по програмата в България са Министерство на културата, Програма на ООН за развитие, Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, Съюзът на библиотечните и информационните работници и Националното сдружение на общините в Република България.
Стратегическата цел на проекта е да осигури лесен и равнопоставен достъп до информация, знания, комуникации и електронни услуги в обществените библиотеки чрез свободно ползване на Интернет и на други информационни технологии, за да могат българските граждани да се интегрират в глобалното информационно общество, да се подобри качеството на техния живот и да се ускори развитието на гражданското общество. / Повече