Мениджмънт на обществените библиотеки
Проект на СБИР, подкрепен от Британски съвет - България, 2008

Проектът има за цел ръководителите на общинските и читалищни библиотеки да осъвременят своите мениджърски знания и умения и да се запознаят с добри практики от Обединеното кралство. По този начин ще съдейства за повишаването на квалификацията и професионалното израстване на ръководителите на обществени библиотеки и за развитието на българските библиотеки в съответствие с изискванията на съвременното общество и европейските тенденции. / Повече

Като част от проекта Британски съвет - България организира  посещение на седем публични библиотеки на гр. Манчестър и околностите му от 24 до 28 ноември 2008 година за трима обучители от България.
Впечатления на колегите от посещението на библиотеките в Англия:
Стефка Илиева , методист от Народна библиотека "Иван Вазов" - Пловдив;
Росица Попаркова , директор на Библиотеката при НЧ "Просвета" - Гоце Делчев;
Анелия Иванова , главен библиотекар "Обслужващи звена" в Регионална библиотека "Гео Милев" - Монтана.

През месец март 2009 г. се проведоха 6 регионални семинара за ръководители на общински и читалищни библиотеки.
Информация за семинарите: РБ  - МонтанаРБ - ВарнаРБ - Пловдив.

В рамките на проекта е подготвена книгата Насоки за развитие на обществената библиотека. Ръководство за библиотечни мениджъри, с автори Ваня Грашкина, Анета Дончева и доц. д-р Александър Димчев. Изданието се осъществява от Университетското издателство „Св. Климент Охридски” и се разпространява безплатно за всички библиотечни специалисти в страната. Представянето на книгата е на 2 април 2009 (сряда) от 15.00 часа в зала „Надежда” на Столична библиотека.