Ръководство за UNIMARC
Преводът в изработен от Александра Дипчикова и Виолета Людсканова по проект на Съюза на библиотечните и информационните работници, подкрепен от Програма "Библиотеки" на Фондация "Отворено общество" - София. 
Пълен текст