Манифест на ИФЛА/ЮНЕСКО за публичните библиотеки
Утвърден през 1994 г.
Публикуван в сп. Библиотека, № 4, 1995.
Прев. от англ. ез. Зорница Петкова
Пълен текст