Какъв членски внос трябва да плащам, ако съм член на ББИА?

На Общото събрание на ББИА, проведено на 10 април 2012 г.,  бе прието размерът на колективния членски внос да се формира съобразно общата численост на  персонала, работещ в библиотеките:
До 3 души  25 лв.
От 4 до 20 души  60 лв.
От 21 до 50 души  80 лв.
От 51 до 100 души  100 лв.
над 100 души  120 лв.
За фирми, издателства и други организации  110 лв.  
Годишният индивидуален членски внос е 12 лв., за пенсионери  3 лв.

Банковата сметка на ББИА е:
УниКредит Булбанк
IBAN BG13UNCR70001520064429
BIC: UNCRBGSF