Семинар Модерната младежка библиотека - Варна
РБ Варна
На 5 и 6 март 2009 г. в Регионална библиотека ”Пенчо Славейков” - Варна ще се проведе семинар и уъркшоп на тема  „Модерната младежка библиотека” - съвместна инициатива на Гьоте институт – България, Българска библиотечно-информационна асоциация и Варненската библиотека.

Целта на семинара е да представи новите модерни схващания за съвременна младежка библиотека и доколко тя отговаря на търсенията на младежите на възраст 13 - 19 години във века на интернет. Може ли тази група читатели да бъде привлечена в библиотеката и как тези проблеми намират решение в Германия. Г-жа Жанет Ахтенбергер ръководи младежката библиотека в Хамбург, г-жа Мартина Райнхолд ръководи младежка библиотека в Дрезден. Тези две библиотеки са водещи в Германия и са намерила собствен оригинален подход за привличане на младежите.

Насърчаването на четенето е необходимост, която се дискутира еднакво сериозно в Германия и България. Обществените библиотеки са много активни в предлагането на различни начини за предизвикване на интереса и удоволствието от четенето при децата и юношите. В Германия възникват нови, атрактивни и авангардни юношески библиотеки. Те са мултимедийни и актуалността е важен техен приоритет. Предлагат информация, свързана с образованието, и си сътрудничат както с училищата, така и с други институции, обгрижващи младите хора.