Колеги на посещение в библиотеки в Англия
ББИАКато част от проекта "Мениджмънт на обществените библиотеки" Британски съвет - България организира  посещение на седем публични библиотеки на гр. Манчестър и околностите му от 24 до 28 ноември 2008 година за трима обучители от България (Стефка Илиева, методист от Народна библиотека "Иван Вазов" - Пловдив; Росица Попаркова, директор на Библиотеката при НЧ "Просвета" - Гоце Делчев и Анелия Иванова, главен библиотекар "Обслужващи звена" в Регионална библиотека "Гео Милев" - Монтана).

В групата бяха включени и две македонки от Скопие - Магдица Самбевска от Националната библиотека и Биляна Косиска от Градска библиотека - Скопие. 

Българската библиотечно-информационна асоциация и Британски съвет - България стартираха през 2008 година проектът "Мениджмънт на обществените библиотеки" с цел ръководителите на българските общински и читалищни библиотеки да осъвременят своите мениджърски знания и умения и да се запознаят с добри практики от Обединеното кралство. 
На страницата на проекта можете да прочтете впечатленията на българските колеги от посещението на библиотеките в Англия. 
Предстои провеждането на Регионални семинари по проекта.