Законопроектът за обществените библиотеки е включен в Законодателната програма на МС
ББИАЗаконопроектът за обществените библиотеки е включен в Законодателната програма на Министерския съвет за месец май 2009 г.

Законопроектът за обществените библиотеки е изработен в рамките на проект "Правна регулация на библиотеките и библиотечно-информационните дейности в България", подкрепен от Британски съвет - София. На 23 април 2008 г. готовият текст бе връчен на министър Стефан Данаилов. Едва година по-късно той е включен в дневния ред на правителството. Нека си пожелаем този път да успеем и България да не се споменава повече като единствената държава без библиотечно законодателство в Европейския съюз!