Празници в НЧ - село Нова черна
Нова черна

В библиотеката на НЧ „Васил Йорданов” - село Нова Черна, община Тутракан, по най-тържествен начин бяха отбелязани великите дати за българския народ 19 февруари и З март - националният празник на България. 

Литературната композиция „Апостолът на свободата” по стихове от български автори и драматично-музикалната композиция „Изворът на белоногата” бяха представени от членовете на клуба „Приятели на библиотеката” с ръководител Радка Стефанова и учениците от ІІ клас с кл. р-л Маргарита Недева. Костюмите бяха предоставени от Светла Минкова и Веселина Монова от РУ „Ангел Кънчев”. Музикалното оформление беше подготвено от Мирела Станкова. Участниците  представиха своята програма  на  конкурса „Моя страна, моя България” и на общинската  конференция „Училището - желана територия на ученика” в гр. Тутракан.

Радка Стефанова - библиотекар