Обучителен семинар в РБ - Монтана
РБ Монтана

На 12 март 2009 година в Регионална библиотека „Гео Милев” - Монтана се проведе обучителен семинар на тема “Мениджмънт на обществените библиотеки“ по проекта на ББИА, подкрепен от Британски съвет – България.

Гости на обучението бяха Алeксандър Герасимов - директор Дирекция „Хуманитарни дейности” в община Монтана и Ива Генинска - главен експерт „Култура”. Те, заедно с Димитрина Борисова - директор на РБ ”Гео Милев”, приветстваха с добре дошли участниците.

Ръководейки се от целите на проекта - ръководителите на общинските и читалищни библиотеки да осъвременят своите мениджърски знания и умения и да се запознаят с добри практики от Обединеното кралство, лекторите изнесоха пред аудиторията презентации в четири направления - Съвременни тенденции в публичните библиотеки, Мениджмънт на ресурси, Позициониране на публичните библиотеки спрямо местните власти и други заинтересовани страни и Стратегическо планиране. Представена бяха и успешни практики с много снимки от обществените библиотеки на градовете Манчестер, Престън и Болтън в Англия.

Лектори на семинара бяха Албена Ихтиманска - гл. библиотекар в Общинска библиотека, гр. Самоков, Росица Попаркова - гл. библиотекар в НЧ "Просвета", гр. Гоце Делчев и Анелия Иванова - гл. библиотекар в РБ „Гео Милев”, Монтана.

На семинара присъстваха 35 специалисти от библиотеките в областите Видин, Враца и Монтана.

РБ Монтана  
РБ Монтана
     
РБ Монтана   РБ Монтана