Модели на поддържане на училищните библиотеки
(сп. Библиотека. Изследвания и практика, специален брой от година 29, (2005), кн. 1, 2005, изд. Заур, Мюнхен)
Разработено от експертна група ,,Библиотека и училище” на Немския библиотечен съюз
Преведено с любезното разрешение на редактора Клаус Дам, по поръчение на Гьоте институт - България
Прев. от нем. ез. Явор Звънчаров
Пълен текст