Представяне на книгата Насоки за развитие на обществената библиотека
ББИА
Британски съвет – България, Българска библиотечно-информационна асоциация и Столична библиотека най-любезно ви канят на представянето на книгата Насоки за развитие на обществената библиотека. Ръководство за библиотечни мениджъри, с автори Ваня Грашкина, Анета Дончева и доц. д-р Александър Димчев, което ще се състои на 22 април (сряда) от 15.00 часа в зала „Надежда” на Столична библиотека.

В края на м. март 2009 г. приключи успешно проектът Мениджмънт на обществените библиотеки, осъществен от Българската библиотечно-информационна асоциация с подкрепата на Британски съвет – София.

В рамките на проекта е подготвена книгата Насоки за развитие на обществената библиотека. Ръководство за библиотечни мениджъри. Изданието се осъществява от Университетското издателство „Св. Климент Охридски” и ще се разпространява безплатно за всички библиотечни специалисти в страната.

Заповядайте!

От организаторите