Магистърски програми за учебната 2009/2010
СУ

Магистърски програми, предлагани от специалност "Библиотечно-информационни науки" в Софийски университет "Св. Климент Охридски".

  • Библиотечно-информационни науки и културна политика / повече (.doc)
  • Управление на информационните ресурсиповече (.doc) 
  •