Програма Глоб@лни библиотеки - България набира ключови обучители
Програма Глобални библиотеки
Информация за свободните позиции на сайта на програмата