Презентации от семинар по проект ENTITLE
ББИА
На 30 септември 2009 г. в Американския кът на Столична библиотека се проведе семинар на тема „Обществените библиотеки и ролята им в ученето през целия живот” по проекта ENTITLE, в който ББИА е българският партньор . 
 
Предоставяме на вашето внимание изнесените презентации в .ppt формат.
 
 

Ваня Грашкина, ББИА
Проектът ENTITLE - Ролята на обществените библиотеки в ученето през целия живот  (157 КВ)

Ваня Грашкина, ББИА
Насоки и препоръки на проекта ENTITLE  (308 КВ)

Бреда Карун (Словения), член на борда на проекта INTITLE
Рамка за оценка на въздействието на дейностите за учене през целия живот (1 MB)

Милена Караангова, Център за развитие на човешките ресурси
Секторна програма “Коменски” – дейност Регионални партньорства (2 МВ)

Милена Караангова, Център за развитие на човешките ресурси
Секторна програма “Грюндвиг” (515 КВ) 

Огнян Антов, РБ - Варна
Обучение на възрастни 2009 (9 MB)

Красимира Александрова, РБ - Шумен
Краеведски литературни маршрути: Възрожденски творци (2,5 MB) 
Текст към презентацията (.doc, 52 KB)

Калина Иванова, РБ - Велико Търново
Проект „Eurostory 20 th century: 20-и век в историята и  културата на участващите страни. Анализ на приликите и различията“ (1.8.2008 - 31.7.2010) (18 MB)

Слава Драганова, Библиотека "Родина" - Стара Загора 
Национален младежки конкурс за поезия “Веселин Ханчев” и Ролята на библиотеката за старта на талантливите  (23 MB)

Камелия Конева, Столична библиотека
American Corner at Sofia City Library (10 MB)