Съобщение на ЕК за авторското право в икономиката на знанието
ББИАЕвропейската комисия прие съобщение относно авторското право в икономиката на знанието с цел справяне с важните културни и правни предизвикателства на масовата цифровизация и разпространение на книги и особено на фондовете на европейските библиотеки.
Повече в информацията на Нели Огнянова Авторското право в икономиката на знанието.