Практикум в РБ - Враца
РБ - Враца

В изпълнение на задълженията си по Закона за обществените библиотеки за оказване на квалификационна и експертно-консултантска дейност за библиотеките на територията на област Враца, Регионална библиотека „Христо Ботев” организира практикум с новоназначени и неквалифицирани библиотекари за придобиване на минимум библиотечни знания.

Практикумът се проведе от 19 до 23 октомври 2009 г. Участниците се обучаваха по основните библиотечно-библиографски процеси – комплектуване, обработка и класификация на библиотечни документи, справочно-информационна, културно-просветна и краеведска дейности, библиотечна документация и др. 
Библиотекари от 9 читалищни, 1 училищна и 1 специална библиотека от областта се запознаха с библиотека „Христо Ботев” и нейните информационни възможности.

Ръководител на практикума
Антоанета Георгиева, методист в РБ – Враца