Обучения за продължаваща квалификация в Пазарджик
РБ ПазарджикОтдел „Координация и връзки с обществеността” в Регионална библиотека „Никола Фурнаджиев” традиционно организира и провежда семинари, практикуми и обучения за продължаваща квалификация на библиотекарите от Пазарджишка област.
През лятото на 2009 г. бяха организирани два курса по програмата на ЦПОБ – „Изработване и управление на проекти в библиотечно-информационния сектор” с лектор  г-жа Ваня Грашкина и „Организация и управление на библиотеката” с лектор доц. д-р Александър Димчев.
От месец октомври започна провеждането на цикъл отобучения  за  новоназначени библиотекари без библиотечно образование. Те се провеждат веднъж в месеца по предварително обявена тема, свързана с библиотечната технология. Второто по ред обучение ще се проведе на 5-и ноември. В него могат да  участват и колегите, които имат необходимост от опресняване на своите знания и умения по формиране и управление, съхранение и опазване на библиотечните колекции.

Нина Коцева - зав. отдел 
„Координация и връзки с обществеността”