Библиотеки, включени в Етап 2009 на Програма „Глоб@лни библиотеки - България”
Глобални библиотеки - България

Обявен е списъкът от обществени библиотеки, предложени за включване в първата фаза (Етап 2009) на програма „Глоб@лни библиотеки - България”
5 ноември 2009 І Програма „Глоб@лни библиотеки - България”

455 библиотеки, включени в програмата "Глоб@лни библиотеки - България", ще бъдат модернизирани
5 ноември 2009 | 11:27 | Агенция "Фокус"