Регионална краеведска конференция във Враца
РБ ВрацаНа 19 ноември 2009 г. от 10.00 ч. Регионална библиотека „Христо Ботев” - Враца бе домакин на Шестата регионална краеведска конференция „Миналото на родния край – послание към бъдещето”, традиционно организирана от библиотеката и Регионален инспекторат по образованието на МОН – Враца. Темата за 2009 година бе „Народните занаяти в миналото и днес”. 

 

Домашното тъкачество, везбенатаи тъканата орнаментика, бубарството и производството на свила, коларството, златарството, каменоделството, фурнаджийството, мелничарството, резбарството, ковачеството, копаничарството и лозаро-винарството са част от занаятите, които бяха предмет на изследователски интерес от страна на участниците.
Проявата  започна с откриване на третата самостоятелна изложба на майстора на художествените занаяти  Димитър Митов „Тракийски мотиви”. Другата изложба, която съпътстваше инициативата, представи тъканите и шевиците в Оряховския край  и бе подготвена от Читалище „Надежда 1871” - Оряхово и Регионална библиотека „Христо Ботев” - Враца.    
Конференцията, в която взеха участие библиотечни, читалищни и музейни специалисти, експерти в ТДА, учители и ученици е част от множеството инициативи на библиотеката, насочени към приобщаване на подрастващите към проблемите на културно-историческото наследство на Врачанския край. Материалите от конференцията ще бъдат публикувани в сборник от поредицата „Наследство”.
Да запалим изследователската искра в сърцата на младите, за да я има и след нас безценната съкровищница, завещана от предците ни!