Представяне на книгата Избрани страници от Тодор Боров
СУ

 

На 24 ноември 2009 г. от 16.00 ч. 
в СУ "Св. Климент Охридски" 
ще бъде представена книгата 
Тодор Боров. Избрани страници 

 

Покана