Международeн УДК семинар 2009
ББИАМеждународният УДК семинар 2009 - "Каталогизацията на кръстопът - различни възможности за използване", се проведе в Кралската библиотека в Хага, Холандия на 29 и 30 октомври. В него участваха 135 библиотекари, информационни специалисти, университетски преподаватели и изследователи от 32 страни.
Програмата на семинара включваше 22 доклада, разпределени в 6 тематични сесии: Класифициране на уеб ресурси; Класификация и тезаурус; Класификационни рамки, идеи, структура и връзки; Класификация и семантичен уеб; Нови подходи към класификацията; Класифициране в библиотечни мрежи. На заключителната дискусия бяха обсъдени различни възможности за бъдещо развитие на УДК като международна класификационна схема.

Докладите, представени с резюмета, презентации, звукозаписи и снимки, са публикувани тук 
http://www.udcc.org/seminar2009/programme.htm

Антоанета Димитрова

 
Кралската библиотека Хага