Среща на Работната група по програмата Глобални библиотеки – България
ББИА

На 19 ноември 2009 г. се проведе среща на Работната група по проекта “Глобални библиотеки – България”. По предложение на ББИА бяха обсъдени следните въпроси:

1. Организационни подходи на Комитета за управление на програмата и Звеното за управление на програмата – комуникация с регионалните координатори и с партньорите.
2. Изпълнение на дейностите по комуникация и застъпничество за програмата.
3. Предстоящи дейности през следващите шест месеца.
4. Възможности ББИА да участва в изпълнението на отделни дейности по програмата в духа на проведената среща на 19 - 20 октомври т.г. в Хага.

Ваня Грашкина и Снежана Янева, представители на сдружението в работната група, поставиха някои проблеми, споделени от регионалните координатори и други колеги от страната, както и собствени наблюдения върху процеса на работа по проекта.
Комитетът за управление и Звеното за управление на програмата ще информират Работната група за своето становище по повдигнатите въпроси в двуседмичен срок.