Конкурс за Главен специалист в информационно-библиотечен център за учители по английски език, ДИУУ
СУ

Департаментът за информация и усъвършенстване на учители към СУ "Св. Климент Охридски" обявява конкурс за Главен специалист в информационно-библиотечен център за учители по английски език

Основни задължения: обслужване на читателите с фонда на библиотеката, специализиран в методична и учебна литература за преподаване и изучаване на английски език; каталогизиране на библиотечните единици; комплектуване на нови библиотечни материали; поддържане каталог на читателите и на финансово-отчетна документация; рекламиране услугите на центъра и информиране на учителите по английски език за събития, свързани с преподаването на езика, както и за новости в тази област.

Изисквания за заемане на длъжността: висше образование (библиотечно); английски език; познания в съответната област и тяхното постоянно актуализиране; умения за работа с ИКТ; добри комуникативни умения и умения за работа в екип; професионален опит – 2 години на подобна позиция.

 Документи за кандидатстване: молба, автобиография, диплома за висше образование, мотивационно писмо.

 Документите се подават лично в Департамента за информация и усъвършенстване на учители (бул. Цар Борис ІІІ №224), сектор "Личен състав и ТРЗ", етаж 2, стая 214, тел. 8080 718. За повече информация също на тел. 8080711; 9571481.

 С одобрените кандидати ще се проведе събеседване.

 Срок: 9 декември 2009 г.