Ден на Европейската библиотека
НБКМ

На 30 ноември 2009 г. в Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“ се проведе Ден на Европейската библиотека. Събитието бе организирано по повод предстоящото финализиране на проект TELplus и официалното присъединяване на Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” към информационния портал на Европейската библиотека (The European Library). Участие в него взеха представители от централния Офис на Европейската библиотека и участници от Националната библиотека, които са работили по проекта. / Повече