Събрание на Секцията на училищните библиотекари - София
ББИАНа 26.11.2009 се проведе отчетно-изборно събрание на Секцията на училищните библиотекари - гр. София към ББИА. На него беше избран нов председател  на секцията – Пролет Димитрова от СМГ „Пайсий Хилендарски”. Секцията ще продължава да работи за регламентиране мястото и ролята на училищната библиотека, а училищният библиотекар да заеме полагащото му се място на информационен специалист в системата на училищното образование. / Протокол