Семинар за библиотекарите от Пловдивска област
НБИВ Пловдив

Отдел „Методичен” на НБ „Иван Вазов” - Пловдив организира на 15 декември 2009 семинар за библиотекарите от обществените библиотеки от Пловдивска област (НБИВ, градски и читалищни библиотеки).

Законът за обществените библиотеки беше акцентът в първата част на семинара, а във втората – Проектът ENTITLE  по Програма „Учене през целия живот” на ЕК и българските практики в неговия контекст. Гост-лектор и по двете теми беше Ваня Грашкина, в качеството си на един от авторите на ЗОБ и координатор на Проекта ENTITLE за България.

 

НБИВ  
НБИВ