Календар Бележити дати
НБИВ Пловдив

Отдел Методичен на Народна библиотека „Иван Вазов” – Пловдив предлага второ преработено и допълнено издание на календара “Бележити дати”, който НБИВ издаде през 2001 г.
Календарът е изготвен въз основа на бюлетина на Българската телеграфна агенция “Дати и събития”. Прегледани са и разнообразни справочни ресурси в интернет, електронни публикации (списания и вестници), официалните сайтове на редица международни организации – OОН, ЮНЕСКО, СЗО, ФАО и пр.
От националния празничен календар са включени  датите със статут на официални празници.
Календарът се състои от дати с постоянен и  подвижен характер.
Коментарите към всяка дата са публикувани в автентичния си вид.