Конференция по проблемите на дигитализацията в РБ Варна
РБ Варна

На 23 и 24 март 2010 г. в Регионална библиотека “Пенчо Славейков” – Варна ще се проведе международна конференция на тема “Европейска дигитална библиотека - съвременни подходи и политики за опазване и разпространение на културното наследство”. / Покана / Завка за участие / Програма