20 години ББИА
ББИАКалендар на инициативите на ББИА през 20
10 г.

 


 

23  24 март

Международна конференция „Европейска дигитална библиотека – съвременни подходи и политики за опазване и разпространение на културното наследство” – РБ „Пенчо Славейков”, Варна / Повече

23 април

Национален маратон на четенето / Повече

28 април

Общо събрание на ББИА / Повече

11 май  – Професионален празник на българските библиотекари 

17 – 22 май 

Национална библиотечна седмица / Повече

9 – 11 юни

XX национална научна конференция на ББИА / Повече

14 – 15 октомври

Национална кръгла маса “Състояние и перспективи на междубиблиотечното заемане в България. Международни практики и документи” – ББИА, съорганизатор РБ „Петко Р. Славейков”, В. Търново / Повече

17 – 18 ноември

IX национална научна конференция „Библиотеки – четене – комуникации” – РБ „Петко Р. Славейков”, В. Търново