30 милиона евро са предназначени за обогатяване на съдържанието на Европеана
ICT PSP

Проектите за разширяване на съдържанието на европейската цифрова библиотека Европеана, ще получат най-голямо финансиране в Четвъртия конкурс на Програма "Подкрепа за ИКТ политики" от Рамкова програма "Конкурентоспособност и иновации" на Европейската общност. Подробна информация на английски език

 

На 16 февруари 2010 г., на информационен ден, организиран от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията са представени темите и възможностите за кандидатстване на български организации. Крайният срок за подаване на проекти е 1 юни 2010 г. / Повече