Стартира Етап 2010 за включване в Програма „Глоб@лни библиотеки – България”
Глобални библиотеки - България

"Глоб@лни библиотеки България" съвместна инициатива на Министерството на културата и Програмата на ООН за развитие стартира Етап 2010 за набиране на кандидатури на библиотеки/читалища за включване в програмата. Кандидатурите се подават до 14 април 2010 г. Пълният пакет документи и указания за кандидатстването са налични на портала на програмата: http://glbulgaria.bg.

През 2009 г. 455 обществени библиотеки от 234 общини бяха избрани за включване в „Глоб@лни библиотеки  България”. През 2010 г. програмата цели да обхване предимно по-малки населени места, за да подпомага достъпа до информация, знание, комуникации и електронни услуги.

Очаква се общо 900 обществени библиотеки от цялата страна да получат достъп до интернет, компютърно оборудване и периферна техника, които да предоставят безплатно на потребителите. 3000 библиотекари ще бъдат обучени в компютърни умения, модерен библиотечен мениджмънт, предоставяне на съвременни услуги и умения за работа с хора. Очаква се библиотеките да разширят обхвата на предлаганите услуги, да станат по-привлекателни за гражданите и да играят по-значима роля в развитието на местните общности.

Планираният общ бюджет на програмата е 50 милиона щ.д., което включва 15 милиона щ.д. грант от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс” за периода 2009  2013, дарение на софтуерни продукти на стойност 6 милиона щ.д. от Майкрософт, както и насрещно финансиране на стойност 29 милиона щ.д. от централния и местните бюджети в България.  

 

За повече информация:

Звено за управление на програмата

 Даниел Даковски, Координатор на терен

Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.

Николай Марков, Kоординатор на терен

Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.

Красимира Кънева, Координатор на терен

Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.

Наталия Георгиева, Специалист Връзки собществеността

Този имейл адрес е защитен от спам ботове, нужна е Javascript поддръжка, за да го видите.